Organisation der Fakultät


Dekanat

Dekanin

Prof. Dr.
Kristina Reiss
Tel.: +49 89 289 25399
E-Mail
 

Prodekanin Forschung

Prof. Dr. Tina Seidel
Telefon: +49 89 289 25114
E-Mail

Studiendekanin Gymnasiales Lehramt

Prof. Dr. Claudia Nerdel
Tel.: +49 89 289 25377
E-Mail

Mitarbeiter/innen des Studiendekanats

Studiendekan Berufliches Lehramt

Prof. Dr. Alfred Riedl
Tel.: +49 89 289 24355
E-Mail

Mitarbeiter/innen des Studiendekanats

Geschäftsführung

Ass. Jur. Petra Marzin (RDin)

Umstrukturierung Exzellenzstrategie
Tel.+49 89 289 25150
E-Mail

Zoraida Finger-Collazos, Dipl.- Ing. sys. (Uni)

Leitung
Tel.:+49 89 289 24385
E-Mail

Weitere Mitarbeiterinnen

 

Studienangelegen-heiten

Leitung: Martina Brüchle
Tel.+49 89 289 24397
E-Mail
weitere Mitarbeiter

Studienangelegenheiten

Leitung: Monika Ritscher
Tel.+49 89 289 24241
E-Mail
weitere Mitarbeiter

Qualitätsmanagement

Julia Pötzl
Tel.: +49 89 289 25389
E-Mail

Personal

Leitung: Anette Sprang, B. Sc.
Tel.: +49 89 289 25111
E-Mail

weitere Mitarbeiterinnen

Finanzen

Natalie Petrowitsch
Tel.+49 89 289 25103
E-Mail

weitere Mitarbeiterin

INFORMATION TECHNOLOGIE

Information Officer

Prof. Dr.
Daniel Pittich
Tel.+49 89 289 289 24225
Email

Weitere Mitarbeiter

 

Auslandsbeauftragte

Prof. Dr.
Doris Lewalter
Tel.+49 89 289 24370
E-Mail

Frauenbeauftragte

Prof. Dr. Jenna Koenen
Tel.+49 89 289 24234
E-Mail

Stellvertretung